Wilhelmina E. Jansen Fonds

Het Wilhelmina E. Jansen Fonds werd in 1999 opgericht door een kleinzoon van Wilhelmina E. Jansen. Zij werd in 1871 in Sint Petersburg geboren. Zij kwam voort uit een Vriezenveens geslacht dat vanaf de tweede helft van de 18e eeuw in Sint Petersburg aan de beroemde Nevsky Prospekt handel dreef in linnen, tabak, cacao en chocolade. Tsaar Peter de Grote wenste van Sint Petersburg voor Rusland het venster naar het westen te maken en stelde de stad open voor buitenlanders van allerhande beroepen en achtergronden. Tijdens zijn twee reizen in West Europa had de tsaar uitgebreid Holland aangedaan en de grondslag gelegd voor een eeuwenlange relatie tussen Holland en Sint Petersburg. Na de revolutie van 1917 moest Rusland door de buitenlanders worden verlaten en werd ook de firma Jansen noodgedwongen beëindigd.

Doelstelling
Het Wilhelmina E. Jansen Fonds heeft ten doel de versterking van de culturele betrekkingen tussen enerzijds Nederland en anderzijds Rusland in het algemeen en Sint Petersburg in het bijzonder. De stichting tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van mensen en ideeën die bijdragen aan de uitwisseling tussen de culturen.