Previous

publicaties - literatuur - 2017

Het nieuwe boekje over het Vredespaleis in het Russisch

Het nieuwe boekje over het Vredespaleis in het Russisch

Het nieuwe boekje over het Vredespaleis geeft door middel van toegankelijk geschreven teksten en prachtige beelden een beknopt overzicht van de geschiedenis van het paleis en de instituten die erin gehuisvest zijn. Er wordt aandacht besteed aan hun totstandkoming en de manier waarop zij met hun werk bijdragen aan een vreedzamere wereld. Het hart van het boekje wordt gevormd door alle cadeaus die door de verschillende mogendheden aan het Vredespaleis zijn geschonken. Ook bevat het boekje overzichtsfoto's van de imposante entreehal en de belangrijkste zalen, waarbij telkens kort wordt ingegaan op een kunstwerk dat de zaal siert.

Next