Hermitage Amsterdam

Projecten

Sinds de oprichting van het Wilhelmina E. Jansen Fonds heeft zij aan vele projecten een bijdrage mogen verlenen. Deze projecten betreffen muziek, fotografie & beeldend kunst, cultureel erfgoed, film, dans & toneel, wetenschap, publicaties & literatuur en overige.

Muziek
De projecten met betrekking tot de muziek variëren van concerten, tournees, producties tot uitwisselingen en masterclasses. Projecten die volgens het bestuur vallen onder ‘reguliere programmering’ of weinig toevoegen aan uitwisseling en kennisvergroting, worden zelden gehonoreerd. Enkele gehonoreerde projecten staan op deze pagina >>

Fotografie & Beeldende kunst
De bijzondere projectaanvragen van musea die door het Wilhelmina E. Jansen Fonds zijn gehonoreerd vinden plaats in Rusland en Nederland. Bijvoorbeeld in de Hermitage St Petersburg en de Hermitage Amsterdam. Enkele gehonoreerde projecten staan op deze pagina >>

Cultureel erfgoed
De restauratieprojecten hebben betrekking op beeldende kunst. Het Fonds heeft bijvoorbeeld de Academy of Sciences in St Petersburg gesteund bij het restauratieproject van de aquarellen van Maria Sybilla Merian. Enkele gehonoreerde projecten staan op deze pagina >>

Film
Het Wilhelmina E. Jansen Fonds steunt films en documentaires, met een voorkeur voor hedendaagse projecten die begrip en kennis van elkaars culturen vergroot. Enkele gehonoreerde projecten staan op deze pagina >>

Dans & Toneel
Het fonds steunt projecten die daadwerkelijk leiden tot uitwisseling. De opvoering van ‘staand’ repertoire wordt in beginsel niet gehonoreerd. Enkele gehonoreerde projecten staan op deze pagina >>

Wetenschap
Het fonds steunt bij uitzondering wetenschappelijke projecten die betrekking hebben op de ontsluiting van Nederlands-Russisch erfgoed. Enkele gehonoreerde projecten staan op deze pagina >>

Publicaties & Literatuur
Er zijn vele publicaties gesteund door het Fonds in de vorm van vertalingen, autobiografieën en speciale uitgaves van tijdschriften. Enkele gehonoreerde projecten staan op deze pagina >>

Overig
Enkele gehonoreerde projecten staan op deze pagina >>