De Kersentuin, Tsjechovs klassieker, regie LEV DODIN, Maly Drama Theatre of St. Petersburg, 19-21 juni 2015, Stadsschouwburg Amsterdam

Aanvragen

Aanvragen kunnen bij het secretariaat worden ingediend en dienen te bestaan uit een heldere en bondige omschrijving van inhoud en doelstelling van het project en informatie over de aanvrager of aanvragende instantie. Aanvragen die langer zijn dan 10 pagina's, inclusief bijlagen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Voorts dient een aanvraag te zijn voorzien van een exacte begroting en een dekkingsplan dat inzicht geeft in eventuele andere financieringsbronnen en toezeggingen. Aanvragen zonder begroting en dekkingsplan worden in beginsel niet in behandeling genomen. Als er heldere redenen zijn om hiervan af te wijken, graag dit voorafgaand melden aan het bestuur. 

Projecten die bij indiening reeds zijn gestart of afgerond, worden in beginsel niet in behandeling genomen.

Het bestuur hanteert geen standaard aanvraagformulier.

Na binnenkomst van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging waarin de datum van de behandeling staat vermeld. Aanvragen worden binnen vier maanden na ontvangst behandeld. Hou vooral rekening met een ruime afhandelingstermijn van een aanvraag.

Het bestuur beoordeelt aanvragen drie keer per kalenderjaar - begin maart, begin juli en begin november. Kijk voor de datum van de volgende bestuursvergadering op pagina "Nieuws".