RUSSISCH RUMOER van Introdans geïnspireerd op Les Ballets Russes, première 7 februari 2014

Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit – tenminste – zes mensen en komt driemaal per jaar bijeen om aanvragen voor subsidie te beoordelen. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Het bestuur hanteert geen strikte criteria voor toekenning. In ieder geval dienen projecten, binnen de doelstelling van het fonds, bij te dragen aan de uitwisseling tussen de landen op het gebied van beeldende kunsten, podiumkunsten, literatuur of in bijzondere gevallen de wetenschappen. Instandhouding van Nederlands cultureel erfgoed in Rusland komt eveneens voor bijdragen in aanmerking.  Belangrijk criterium voor het bestuur is of ook andere instellingen of individuen financieel bijdragen aan het project. Verder kijkt het bestuur naar aspecten als uitstraling, vernieuwing, voorbeeldfunctie, educatie, en dergelijke.

Ook is het fonds bereid om perspectiefvolle initiatieven in de beginfase te ondersteunen met het oogmerk om de kans op financiering van het totaal te vergroten. Voorts komen alleen professionele projecten in aanmerking (dus in beginsel geen projecten van studenten) en worden er geen structurele subsidies verstrekt. Tenslotte hebben projecten in Rusland of van Russische kunstenaars de voorkeur. Over de besluiten van het bestuur wordt niet gecorrespondeerd.

Projecten worden gefinancierd op voorwaarde dat zij daadwerkelijk worden uitgevoerd. Als uitvoering niet plaatsvindt, dient de toegezegde subsidie te worden geretourneerd. Als er fundamentele veranderingen plaatsvinden in de aard en ambitie van het project, maar nà toekenning van de subsidie, dient het bestuur daarover te worden geïnformeerd. 

Samenstelling van het bestuur
Erica van Eeghen (voorzitter)
Michael Veltman (secretaris)
Hugo Recourt (penningmeester)
Kees ter Horst (lid)
Sjeng Scheijen (lid)
Katja Assoian (lid)

 

Resultaat 2022

Toelichting op het resultaat 2022

Bestuursbeleid WEJ

RSIN-nummer: 8105.39.962