Previous

publicaties - literatuur - 2018

Verhalen van het land van Rembrandt

Verhalen van het land van Rembrandt

"Verhalen van het land van Rembrandt" is de geschiedenis van het tot stand komen van de Republiek der Verenigde Nederlanden die verteld wordt aan de hand van het bestaan van het gewone volk, afgebeeld door de grote Nederlandse schilders. De auteur vertelt boeiend over de politieke en religieuze strijd, over vragen over voorbestemming, over de handel met de vijand, over huwelijken van de zonen van Nederlandse Stadhouders met Engelse prinsessen en oorlogen met Engeland. De lezer raakt bekend met de aspecten van het alledaagse leven van de gewone burger: met welke ziektes hadden Nederlanders te maken en hoe men die bestreed. Wie studeerde er aan de universiteit en wat werd daar gedoceerd, hoe verliep het proces van het kiezen van de stadsraad, waar reisden Nederlanders naar toe, en waar waren ze in geïnteresseerd? Daarnaast zal de lezer kennismaken met de portretten van Rembrandt, die bewaard worden in Westerse musea en daarom minder bekend zijn dan de werken van Rembrandt in de Russische musea.

Next