Previous

fotografie - beeldende kunst - 2016

Tentoonstelling Peredvizhniki - Russisch Realisme rond Repin 1870-1900 in het Drents Museum

Peredvizhniki

Peredvizhniki

 

Een groep schilders verenigde zich in 1870 als reactie op de artistieke uitgangspunten en productie van de Keizerlijke Kunstacademie van St. Petersburg. Deze kunstenaars streefden gezamenlijk naar onafhankelijkheid van de staat. De schilders wilden vrij zijn in het werk dat ze maakten en waar ze dat tentoonstelden. Ze noemden zich ‘Peredvizhniki’, de zwervers of trekkers, ook wel ‘Maatschappij voor reizende kunstexposities’ genoemd. Tot de leden behoorden grote schilders als Ilya Repin, Vladimir Makovsky en Valentin Serov.

 

Thematiek

 

De Peredvizhniki schilderden de gewone mensen en schuwden daarbij onderwerpen als moeilijke leefomstandigheden, sociaal onrecht en honger niet. Hun sociaalkritische schilderijen waren controversieel en werden een wapen in het debat om sociale hervormingen. De schilders gebruikten zowel de culturele en intellectuele elite als familie, vrienden en het gewone volk als model. Hun benadering was eerlijk en niet geïdealiseerd. Ook de natuur en het landschap, geschilderd in frisse en heldere kleuren, waren onderdeel van hun realisme. Tot slot speelden volksverhalen en verhalen uit de Russische geschiedenis een rol. Deze kregen dankzij de Peredvizhniki een modern en nationalistisch karakter.

 

De tentoonstelling is tot 2 april 2017 in het Drents Museum te zien.

Next