Previous

12 11 2024

Volgende bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering van het WJFonds is gepland op 12 november 2024.

Aanvragen kunnen vóór 1 november bij het secretariaat worden ingediendProjectaanvragen die na deze datum worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen.

Next