Previous

06 11 2023

Volgende bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering van het WJFonds is gepland op 6 november 2023.

Aanvragen kunnen vóór 23 oktober bij het secretariaat worden ingediendProjectaanvragen die na deze datum worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen.

Next