Previous

26 03 2024

Volgende bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering van het WJFonds is gepland op 26 maart 2024.

Aanvragen kunnen vóór 12 maart bij het secretariaat worden ingediendProjectaanvragen die na deze datum worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen.

Next