Previous

wetenschap - 2015

Dutch Wednesday

Op het Nederlands Instituut in St.Petersburg

Dutch Wednesday

'Dutch Wednesday' is een jaarlijkse serie lezingen en discussies op het Nederlands Instituut in St.Petersburg. De sprekers zijn prominente Nederlandse wetenschappers die op toegankelijke manier over hun onderzoek vertellen.

Het doel van Dutch Wednesday is verdieping en uitwisseling van kennis en stimulering van academische samenwerking. De doelgroep zijn Russische en buitenlandse studenten, docenten en alumni. Vaak leiden de bijeenkomsten tot nieuwe contacten en gezamenlijke samenwerkingsinitiatieven.

Deze serie is tot stand gekomen met de financiële hulp van Wilhelmina E. Jansen fonds.

Next